TODA LA INFORMACIÓN DE LA LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

Una realización de DOSMILproducciones

Fixture Futbol Infantil

Depetris

TORNEO FUTBOL INFANTIL

Fecha 1

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

Fecha 2

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg
VS
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

Fecha 3

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

Fecha 4

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

Fecha 5

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

Fecha 6

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

Fecha 7

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

Fecha 8

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg

Fecha 9

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

Fecha 10

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

Fecha 11

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsancarlos.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxunion.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsporting.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxboca.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxjuventud.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxcorralense.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxnewbery.jpg
http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxmitre.jpg

vs

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxsportivo.jpg

http://ligafutboldelsur.com.ar/imagenes/escudos/fxriver.jpg

 

 

SEMIFINALES

vs

vs

TORNEO APERTURA SEMIFINALES

SEMIFINALES 1º CANCHA Newbery de Cruz Alta

SEMIFINALES 2º

CANCHA Mitre de General Baldissera

 

TORNEO CLAUSURA SEMIFINALES

SEMIFINALES 1º CANCHA

SEMIFINALES 2º CANCHA

 

FINALES SE SORTEAN ENTRE LOS CLUBES QUE LA DISPUTAN.

Google
http://camiloaldaoweb.com.ar/Guia/wp-content/uploads/2019/04/LA-CANCHITA-350X300.jpg
(Visited 17.863 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Fixture Futbol Infantil

Comments are closed.